The oldest bridge

Charter van Koenraad III, 1139
archief Kapittel van Sint Servaas

The biggest book

Joannes de Ianua, Catholicon, 1437
handschriftencollectie GAM

The oldest drawing

Verbouwingstekening van de
Sint-Servaaskerk in Maastricht op
perkament, circa 1460 tekeningen en
prentencollectie GAM

The longest register

Cijnsrol van de hof van Einrade in
Holset, 14e eeuw
archief St. Lambertusparochie Holset

The smallest symbols

Bijbel, 13e of 14e eeuw
handschriftencollectie GAM

The oldest photo

Daguerreotypie kasteel Neercanne
in Maastricht, 1844
fotocollectie

Mission succeeded...

Gedenkboek dokter Van Kleef, 1901
archief Burgerlijke instellingen van
weldadigheid Maastricht

Overview Dutch Archives and Research Centres

A complete overview of all archives, documentation and research centres in the Netherlands, you will find here. We are familiar with most of these centres, so please feel free to contact us if you want more information about these institutes or their collections.

National Archives of the Netherlands

The National Archives (Nationaal Archief) is the ‘national memory’ of the Netherlands. It holds 110 kilometres of documents, photos and maps both from the central government, as well as from organizations and persons of national importance (past and present).

Amsterdam City Archives

The Amsterdam City Archives is a historic documentation centre of the city of Amsterdam and holds 35 kilometres of archive marterial, a collection with millions of topographic maps, drawings and impressions, a library and lots of photographical and audiovisual material.

Utrecht Archives

The Utrecht Archives can be consulted by anyone interested in researching the history of the province of Utrecht and its cities, towns and people. Furthermore, the Utrecht Archives is the national centre for ecclesiastical archives and the Dutch Railways.

Municipal Archive of Rotterdam

The Municipal Archive of Rotterdam is the public memory of Rotterdam and several surrounding municipalities. The extremely rich collection includes hundreds of thousands of prints, photographs, films, maps, sound recordings and more than 18 km paper records. This archive is one of the first archives in the Netherlands to build a so called E-depot.

Regional Historic Center Limburg

The Regional Historic Center Limburg is a service oriented information center for the history and culture of the Limburg province and the municipality of Maastricht. The Regional Historic Center Limburg is the largest depository for public and private archives in the province of Limburg.

International Institute of Social History

The International Institute of Social History (IISH) is one of the world's largest documentation and research centres in the field of social and economic history. Since its foundation in 1935, the Institute has dedicated itself to the collection, preservation and availability of the heritage of social movements worldwide.
The institute holds over 3,000 archives, more than 1,000,000 printed volumes, and an equivalent number of audio-visual items, in total ca. 50 kilometer. The largest part of the collections is accessible without any restrictions.The IISH carries out and stimulates scholarly research. It is a respected meeting place for researchers from all over the world and organizes conferences, symposia and international research projects.

Overzicht Nederlandse Archieven en Onderzoekscentra

Een compleet overzicht van alle archieven, documentatie en onderzoeksinstituten in Nederland vindt u hier. Wij zijn bekend met het merendeel van deze onderzoekscentra, dus neem gerust contact met ons op als u meer informatie wilt over deze instituten of hun collecties.

Nationaal Archief

Als 'nationaal geheugen' van Nederland beheert het Nationaal Archief 110 kilometer archiefmateriaal, foto's en kaarten van de rijksoverheid en van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn (geweest).

Amsterdams Stadsarchief

Het Stadsarchief is het historisch documentatiecentrum van de stad Amsterdam met 35 kilometer archieven, een historisch- topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, en prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven.

Het Utrechts Archief

Het Utrechts Archief beheert de rijkste collectie archieven, prenten, kaarten, foto's, films en publicaties over de geschiedenis van stad en provincie Utrecht. Het Utrechts Archief is ook het landelijk centrum voor kerkelijke archieven en die van de Nederlandse Spoorwegen.

Stadsarchief Rotterdam

Het Stadsarchief Rotterdam is het openbare geheugen van Rotterdam en enkele omliggende gemeenten. De bijzonder rijke collectie omvat honderdduizenden prenten, foto's, films, kaarten, geluidsopnames en meer dan 20 kilometer papieren archiefstukken. Omdat steeds meer informatie alleen in digitale vorm wordt bewaard, bouwen we als één van de eerste archieven in Nederland een zogeheten E-depot (elektronisch of digitaal depot).

Regionaal Historisch Centrum Limburg

Het Regionaal Historisch Centrum Limburg verzamelt, beheert en presenteert archieven en collecties van Limburgse instellingen en particulieren, gebaseerd op de hedendaagse ontwikkelingen in het archiefwezen. Het RHCL beschikt momenteel over 18 kilometer archief. In de eerste plaats zijn dit archieven van de overheid: het Rijk (de rijksinstellingen in de provincie), de Provincie, de Gemeente Maastricht en de Gemeente Margraten. Daarnaast heeft het RHCL belangrijke particuliere archieven in huis: van kerkgenootschappen, verenigingen, stichtingen, bedrijven, kastelen, families en personen.

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) is een van 's werelds grootste documentatie- en onderzoekscentra op het terrein van de sociale en economische geschiedenis in het algemeen en de geschiedenis van de arbeidersbeweging in het bijzonder. Het instituut ziet het als zijn voornaamste taak sociaal-historisch materiaal te behouden en ter beschikking te stellen voor historisch onderzoek. Het IISG bezit meer dan 3000 archieven, 1 miljoen boeken en tijdschriften en een grote collectie beeld- en geluidsmateriaal, in totaal ca. 50 strekkende kilometer. De collecties van het IISG zijn merendeels vrij toegankelijk. Het Instituut verricht en stimuleert wetenschappelijk onderzoek. Het is een ontmoetingsplaats voor onderzoekers. Het organiseert congressen, symposia en internationale onderzoeksprojecten.